Home » Tariifid

Tariifid

Konkurentsiameti 12.09.2016 otsusega nr 7.1-5/16-003

Kooskõlastatud võrgutasud 0,38kV liinil

Põhitariif

Päevatariif

Öötariif

€/kWh

€/kWh

€/kWh

5,53

6,37

4,07

Aktiivenergia üldteenus
Märts 2019

Päevatariif

Öötariif

€/kWh

€/kWh

6,89

6,02

Üldteenuse hind arvutatakse jooksvas kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Hinnale lisatakse põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum. Kulude ja kasumi määra kontrollib Konkurentsiamet.