Tegutseb aastast 2001 võrguettevõtjana Tallinnas Pärnu maantee, Kohila, Türi ja Saku tänavate piirkonnas.

Omab Võrguettevõtja tegevusluba 50-TL/EITS

Osutab võrguteenust 9 kinnistul

Piirmõõtepunktid võrguettevõtjaga Elektrilevi OÜ asuvad alajaama nr. 886 6kV pingel aadressil Kohila 3

Elernet EST OÜ lepingulised tarbijad saavad infot oma tarbimise, lepingute ja mõõtepunktide kohta Elering OÜ andmelaost aadressil: andmeladu.elering.ee